Renáta Novotná

Všechny naše činy jsou odrazem našich přesvědčení…

Reference a záštita

Velice si vážím veškeré podpory, které se mi v mém úsilí vydat seriózní monografii o Jiřině Jiráskové dostává. Je to pro mne veliké povzbuzení, zároveň je to však i zavazující. Udělám tedy vše pro to, aby se kniha dostala ke svým čtenářům co nejrychleji.

Paní PhDr. Radmila Hrdinová po přečtení mé knihy napsala tento „posudek“:

„Málokdo poznal Jiřinu Jiráskovou tak zblízka jako Renáta Novotná, která o ní napsala obsáhlou a čtivou monografii. Rukopis ale stále čeká na vydání, což je o to ostudnější, když si uvědomíme, že v loňském roce vyšly hned tři bulvární spisky parazitující na posledních týdnech a měsících života velké české herečky.

Kniha Renáty Novotné je výjimečná tím, že slučuje odborný pohled na osobnost a herectví Jiřiny Jiráskové (autorka je absolventkou divadelní vědy na FFUK) s formou přístupnou pro laického čtenáře. První pohled svědčí o odborné erudici autorky, druhý o citlivém pochopení faktu, že Jiřinu Jiráskovou znali a milovali lidé napříč generačním i sociálním spektrem.

Velký prostor tu vedle autorčina textu dostává i sama Jiřina Jirásková, její monolog prochází celou knihou jako nezbytný „druhý hlas“, který dodává textu autenticitu – a pro Jiřinu Jiráskovou typický ironický komentář. A samozřejmě zaznívají i hlasy jejích kolegů a přátel. Na cestu k čtenářům tu čeká opravdu hodnotná kniha, po jejímž vydání ostatně sama Jiřina Jirásková toužila. Kromě portrétu velké herecké osobnosti je i potřebným svědectvím o půlstoletí českého divadla a společnosti.“

Citace z posudku školitele mé diplomové práce, pana Prof. PhDr. Vladimíra Justa, CSc.:

„Hned v úvodu bych chtěl podtrhnout, že Renáta Novotná nepřistupovala ke svému tématu povrchně a takříkajíc letem světem, nic neodbyla pouhým „googlováním“ a látáním výpůjček z bůhvíodkud posbíraných textů horkou jehlou, k tématu přistoupila odpovědně – už proto, že má k němu hluboký osobní vztah.

Herečkou se zabývá dlouhodobě, a jestliže vychází výjimečně při rozboru jedné její postavy (Klára z Návštěvy staré dámy) převážně z vlastní autopsie, pak je to ale autopsie v našich končinách neobvykle gruntovní a obdivuhodná, zvící 30 (slovy třiceti!) shlédnutých repríz jedné inscenace, tedy vysledování jejího vývoje doslova od premiéry po derniéru (výkon v mých očích možná neméně úctyhodný než výkon samotné Jiřiny Jiráskové).

Výsledkem je už rozsahem - jak textu, tak příloh - opravdu poctivě založená diplomová práce, jíž dosavadní populární sbisby o Jiřině Jiráskové nesahají ani po kotníky. Novotná prostudovala k tématu relevantní životopisná fakta, včetně stále připomínaného společenského a politického kontextu více než šedesáti let umělecké tvorby pozoruhodné herečky, která je svým způsobem i kronikou více než šedesáti let českého činoherního divadla. Mohu dosvědčit, že Novotná připravovala svůj portrét Jiřiny Jiráskové řadu let…“

(únor 2012)


Vážím si cenné podpory a záštity, kterou mi poskytla Herecká asociace. V mém záměru vydat knihu Jiřina Jirásková – Hvězdou z vlastní vůle mě plně podporuje. Prezident Herecké asociace, pan MgA. Jiří Hromada, se o potřebě chránit důstojnost herecké profese a vydávání seriózních knih zmínil i v článku v Divadelních novinách. Děkuji tedy velmi za danou podporu!

Herecká asociace

Děkuji za významnou podporu a záštitu, které se mi dostalo od Centra celoživotního vzdělávání v čele s paní Ing. Danou Steinovou. Jiřina Jirásková CCV v jeho začátcích podporovala a často se zúčastňovala jeho akcí společně s Vlastimilem Brodským. Vážím si toho, že zde na Jiřinu Jiráskovou nezapomínají a nyní jakoby „na oplátku“ CCV podporuje její odkaz a význam.

Centrum celoživotního vzdělávání

Děkuji také za morální podporu a záštitu Životu 90, jeho řediteli panu Mgr. Janu Lormanovi. Jiřina Jirásková vždy hleděla na zájmy seniorů, hodně se v této oblasti angažovala. Život 90 hájí práva a důstojnost seniorů, v tomto případě hájí a podporují i důstojnou památku slavné herecké legendy.

Život 90